top of page

Herstellen van tinnitus

Of de tinnitus bij jou zal verbeteren of verdwijnen en hoe lang het herstelproces zal duren, is van tevoren niet te bepalen. Dit heeft met uiteenlopende factoren te maken. Maar de kans op verbetering is in de meeste gevallen aanwezig.

 

Er is wel iets aan tinnitus te doen

Als tinnitus het gevolg zou zijn van gehoorschade, dan kun je er niets aan doen. Maar Tinnitus kan wél verbeteren en zelfs geheel verdwijnen, aangezien het een overprikkeling van de hersenstam is en iets wat overprikkeld is, kun je vaak weer redelijk tot rust brengen. En mocht het uiteindelijk tóch niet lukken om iets aan je tinnitus te verbeteren, dan kun je er altijd nog beter mee om leren gaan waardoor je er minder last van hebt.

 

In het boek kun je lezen hoe de hersenstam overprikkeld kan raken. Als je filtersysteem goed functioneert en de hoeveelheid prikkels beperkt blijft, dan is het rustig in je hoofd. Krijg je daarentegen, om wat voor reden dan ook, teveel prikkels binnen, dan raakt uiteindelijk je hersenstam overprikkeld en wordt er geluid geproduceerd. Dit is een signaal, dat er iets moet gebeuren om het tij te keren.

 

Het komt er op neer dat je goed voor jezelf moet zorgen, zodat je weer in staat bent om alle prikkels die op je af komen, voldoende te kunnen filteren. Daarnaast kun je ervoor zorgen dat je minder aan prikkels wordt blootgesteld en dat je niet in bepaalde emoties blijft hangen. 

 

De kans op herstel

Zoals al eerder werd vermeld, kun je van tevoren nooit bepalen of bij iemand de tinnitus zal verbeteren of niet. In de praktijk verbetert bij de meeste mensen de tinnitus of verdwijnt het zelfs. tinnitus kan ook spontaan verdwijnen; met name als het nog niet zo lang bestaat. Zelfs na 20 jaar of langer (zelfs na 50 jaar) is er nog verbetering mogelijk! Maar helaas kan (nog) niet iedereen geholpen worden.

 

Tinnitus is nu eenmaal een complex iets, waar geen pasklare oplossing voor is. Als je tinnitus puur en alleen komt door een nekprobleem, dan verdwijnt de tinnitus meestal wel. Maar dikwijls is er (onbewust) een lange aanloop - met (positieve of negatieve) stress - geweest naar het punt waarop de tinnitus is begonnen. Je hebt dan langere tijd niet naar het ‘fluisteren’ van je lichaam geluisterd, waardoor het is gaan ‘schreeuwen’. Ook in dit geval kun je herstellen; alleen is de weg daar naartoe wat langer en hobbeliger. Het is dan geen kwestie van ‘even een kunstje doen’ om er vanaf te komen of om er minder last van te hebben. Wees je daarvan bewust.

 

Of het bij jou kans van slagen heeft, hangt af van verschillende factoren. 

 

   Gunstige omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

 • Je tinnitus is niet altijd hetzelfde qua geluid of geluidssterkte.

 • Je tinnitus reageert op bewegingen van de nek of de kaak.

 • Je hebt tinnitus in combinatie met nekproblemen zoals stijfheid en/of bewegingsbeperking.

 • Je tinnitus is ontstaan door een verkeerde houding, te weinig beweging, overbelasting en dergelijke.

 • Je tinnitus is (wellicht maanden of jaren) na een ongeval of fysiek trauma (zoals het hoofd hard stoten of vallen) begonnen.

 • Je tinnitus is in of na een periode van stress ontstaan.

 • Je hebt een positieve instelling en staat open voor verandering.

 • Je bent bereid om aan jezelf te werken en zo nodig hulp te vragen.

 • Je accepteert dat het op dit moment is wat het is.

 • Je hebt geduld en gunt jezelf de tijd om te herstellen.

 • Je hebt nog niet zo lang tinnitus.

   Minder gunstige omstandigheden, maar herstel niet uitgesloten:

 • Je tinnitus is ontstaan door een (brughoek)tumor.

 • Je tinnitus is ontstaan door een hersenaandoening of -letsel.

 • Je heb een negatieve instelling en gaat er bij voorbaat van uit, dat niets helpt.

                                        

Op weg naar herstel

Met behulp van het boek bestaat er een kans om minder last van tinnitus te krijgen en er zelfs vanaf te komen. Het helpt vaak al, als je je bewust bent van wat Tinnitus eigenlijk is, waardoor het heeft kunnen ontstaan en te weten dat er werkelijk iets aan te doen is. Niet iedereen kan geholpen worden; zo reëel moet ik zijn.

 

Factoren die invloed kunnen hebben op het herstelproces zijn onder andere de oorzaak van de tinnitus, de ernst, de tijdsduur, de omstandigheden, de aanwezigheid van stressoren, je karakter, je sociale omgeving, je gezondheid, je motivatie en of je je begrepen voelt door je omgeving. Maar ook of je hulp/therapie krijgt en hoe effectief dit is.  

 

Vaak wachten mensen af of een therapie of een middeltje bij een ander werkt. Heeft het bij een ander gewerkt, dan willen ze het ook proberen en heeft het niet gewerkt dan proberen ze het niet; dit kan een gemiste kans zijn. Ieder mens is uniek en er kunnen velerlei factoren een rol spelen bij tinnitus. Wat bij de een wel werkt, hoeft bij de ander dus niet te werken. Als jouw tinnitus bijvoorbeeld het gevolg is van een tekort aan magnesium, vitamine B12 en zink en je vult dit aan, dan kan de tinnitus verdwijnen. Slikt iemand anders deze vitamine en mineralen terwijl hij of zij daar géén tekort aan heeft, dan zal dit voor deze persoon niet de oplossing zijn. Net als dat fysiotherapie bij de één geen verbetering geeft, maar bij een ander wel kan helpen.

 

Het herstelproces

Sommige mensen verwachten dat de tinnitus ‘zomaar’ weg zal zijn, maar zo werkt het meestal niet. Het ‘normale’ herstelproces is een proces waarbij de tinnitus gaandeweg verandert. Iedere verandering kun je als iets positiefs zien; ook als het soms juist even wat erger kan zijn; er gebeurt dan in ieder geval iets. Meestal herstelt het zo geleidelijk, dat je zelf niet eens door hebt dat er iets verandert.

Meer informatie hierover en hoe je mogelijk kunt herstellen, lees je in het boek.

bottom of page