top of page

Variabelen

In de uiteindelijke versie van het boek is het een en ander aangepast.

Ontstaanswijze
   Bij de één ontstaat de Tinnitus heel geleidelijk en bij de ander plotseling. Het geleidelijk ontstaan, kan bijvoorbeeld te maken hebben met opbouwende spierspanning en/of stress. Het kan ook jarenlang -niet storend- op de achtergrond aanwezig zijn en ineens nadrukkelijk aanwezig zijn, door bijvoorbeeld stress of een ongeval. Ook kun je je bewust worden van een geluid op de achtergrond en er meer op gaan letten, waardoor het naar de voorgrond komt. 

 

Geluidssterkte
   Bij sommigen is de Tinnitus qua volume heel zacht en slechts waarneembaar, als er geen of nauwelijks omgevingsgeluiden zijn, dus voornamelijk ’s avonds en ’s nachts. Maar het kan ook dusdanig luid zijn, dat het boven het geluid van een auto of een gesprek uitkomt! De geluidssterkte kan in de loop der tijd veranderen, maar kan ook altijd hetzelfde blijven. Sommigen hebben wisselingen door de dag heen, bijvoorbeeld bij het opstaan een heel zacht geluid, dat in de loop van de dag harder wordt of andersom. Het geluid kan harder zijn bij stress/drukte of na een lange fietstocht (belasting van de nek) en bij ontspanning zachter. Ook kan het harder zijn bij inspanning, bij het bewegen van de nek of het bewegen dan wel op elkaar klemmen van de kaken. Tevens kan het geluid in het ene oor sterker waarneembaar zijn, dan in het andere oor.

 

Soort geluid
   Geluiden, die het meeste voorkomen bij mensen in mijn praktijk, zijn een hoge piep en een ruis/suis. Maar ook kunnen mensen een middelhoge piep, testbeeldgeluid, hartslag, een sis, een fluitketelgeluid, krekels, gerinkel, het geluid van een ventiel dat iets open staat, een zoem- of bromtoon of het geluid van een elektriciteitskabel horen. Een enkeling hoort geluiden als van een tandartsboor, boormachine, remmende trein, sirene, wasmachine, afzuigkap of een geluid als van water dat door een radiator loopt. Andere geluiden zijn ook mogelijk. Sommigen ervaren een combinatie van geluiden als één geluid, zoals een ruispiep.

 

Aantal geluiden
   Je kunt één geluid, maar ook twee of meer verschillende geluiden tegelijk horen. Een enkeling heeft een heel “orkest” in het hoofd van wel vijf of zes verschillende geluiden. Het aantal geluiden kan variëren en veranderen in de loop der tijd. Ook kun je een piep in twee verschillende toonhoogtes tegelijk waarnemen. Sommigen horen regelmatig, naast de normale Tinnitus, een zogenaamde 10-seconden-piep. Dit is een piep, die af en toe eens opkomt en na korte tijd vanzelf weer verdwijnt. 

 

Toonhoogte
   De toonhoogte kan verschillen; bijvoorbeeld een lage bromtoon of een hoge piep. De toonhoogte van bepaalde geluiden, kan in de loop der tijd spontaan veranderen. Het bewegen van kaak of nek, kan bij sommigen de toonhoogte beïnvloeden. 

 

Locaties waar Tinnitus ervaren wordt
   Tinnitus kan worden ervaren in één oor, beide oren en/of in het hoofd. Sommigen ervaren bijvoorbeeld een bromtoon in het hoofd en een piep in een oor. Soms begint de Tinnitus in het ene oor en gaat op den duur ook naar het andere oor. Geluiden die in het hoofd ervaren worden, kunnen bijvoorbeeld bij de een bovenin in het hoofd zitten en bij de ander aan de achterkant laag in de schedel. De locatie kan soms ook veranderen.

 

Periode van aanwezigheid Tinnitus
   Tinnitus wordt vaak niet, nauwelijks of minder ernstig ervaren bij afleiding zoals werk of hobby’s. Meestal als de omgeving rustig is en als je tot rust komt, valt het eigen geluid meer op. Ook hebben sommige mensen periodes, dat de Tinnitus er niet is. Dit kan bijvoorbeeld een paar uur, een dag, een week of zelfs een paar maanden zijn. Sommigen worden in de nacht wakker van de Tinnitus en op een ander wakker moment in de nacht, is het er niet. Er zijn mensen, die normaalgesproken geen Tinnitus (meer) hebben, maar bij wie het af en toe de kop (weer) opsteekt. 

 

Patroon
   De een heeft bij het ontwaken veel last van het geluid en in de loop van de dag minder. Bij de ander is het juist bij het ontwaken rustig en verergert de Tinnitus in de loop van de dag. Een enkeling ontdekt een soort weekpatroon, zoals vijf dagen per week een matige Tinnitus en 2 dagen per week vrij heftig.  Zelden heeft iemand een patroon van bijvoorbeeld een week Tinnitus en een week rust; maar het komt voor.
Wanneer de meeste last    De meeste mensen hebben vooral in de avond, nacht, na het ontwaken en/of in stille ruimtes, de meeste last van Tinnitus.  Maar er zijn ook mensen, die juist meer last hebben tijdens of na inspanning.

 

Invloed op geluid
   Bij veel mensen, hebben bewegingen van de nek en/of kaken invloed op de Tinnitus. Ook het op elkaar klemmen van de kiezen, kan het geluid bij sommigen veranderen. Stress/drukte heeft vaak invloed, maar bijvoorbeeld ook verkoudheid en lichamelijke inspanning. 
Bij sommige mensen lijkt het eigen geluid als het ware een “wedstrijdje” te willen doen met bepaalde geluiden; bijvoorbeeld met het geluid van de auto. Alsof de Tinnitus boven het geluid van de auto uit probeert te komen. Het eigen geluid resoneert dan met het geluid van de auto. 

 

Voortgang in de tijd    

Tinnitus kan in de loop der tijd gelijk blijven, fluctueren (wisselen), verergeren, verbeteren en zelfs verdwijnen. 

bottom of page